Counter-Strike Binds buy weapons GenaratorF1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Backspace
Tab Q W E R T Y U I O P [ ] \
CapsLock A S D F G H J K L ;semicolon ' Enter
Shift Z X C V B N M , . / Shift
Ctrl Alt Space Alt Ctrl
Insertins Home Pg Uppgup
Deletedel End Pg Downpgdn
uparrow
leftarrow downarrow rightarrow
Num Locknumlock /kp_slash *kp_multiply -kp_minus
7kp_home 8kp_uparrow 9kp_pgup +kp_plus
4kp_leftarrow 5kp_5 6kp_rightarrow
1kp_end 2kp_downarrow 3kp_pgdn Enterkp_enter
0kp_ins .kp_del


10% off Promo code:10RABATT23